İkinci Dünya Savaşı’nda Ortadoğu ve Kuzey Afrika - (9. Bölüm)

16.07.2018

Müfid Yüksel'in konuk olduğu Atlas'ta Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın İkinci Dünya Savaşı öncesinde sahip olduğu siyasal yapı ve İkinci Dünya Savaşı'nın mevcut düzeni ne yönde etkileyip dönüştürdüğü ele alındı. Savaş sonrası sistemin bir yansıması olarak İsrail Devleti'nin kuruluşunun nedenleri ve sonuçları tartışıldı.