• 01:00-07:00

  Gece Kuşağı

  Gece Kuşağı

 • 07:00

  Kur’an-ı Kerim

  Kur'an-ı Kerim

 • 08:00

  Nur Penceresi

  Kenan Demirtaş'ın dolu dolu sunumuyla, her hafta imanî bir meseleyi, hem de pekçok izleyici sorusuyla birlikte, interaktif bir şekilde ele alan bu program; aynı zamanda klasik metinlere ve İslam tarihine atıflarla da Risale metinlerinin analiz edildiği bir zenginliği içeriyor. İçinden çıkılmaz sanılan meseleleri ve en tartışmalı konuları bile Risale metinlerinden hareketle analiz etmekten çekinmeyen Nur Penceresi, pencerenin nuraniyetinin bakılanı nasıl aydınlattığını bize ders veriyor.

 • 09:00

  Esnaf Ziyareti

  Her hafta kapısını çaldığınız manav, her sabah uğradığınız fırın, her ay alışveriş yaptığınız kasap ve her yıl mutlaka gittiğiniz mağaza. Hiç oralardaki insanların, gündelik yaşam koşuşturması içinde, Allah'a ve eşyadaki tecellilerine dair düşüncelerini merak ettiniz mi? Esnaf Ziyareti, sıradan sandığımız bu insanların sıradışı dünyalarına bakmaya, eşref-i mahlukat olan insanı kalbinden seyretmeye çağırıyor bizleri.

 • 09:30

  Holografik Bakış

  Durduğumuz yer, bakışımızı da etkiler. Nereden bakıyorsak, ona göre bir manzara ile karşılaşırız. Holografik Bakış, Risale okumalarımız sırasında baktığımız yeri sık sık değiştirmemizi ve bunu okumalarda bir refleks haline getirmemizi öğütleyerek, daha zengin anlamaların ve seyirlerin kapısını açıyor. "Sorusu olmayan, cevapların kıymetini bilmez" kaidesiyle yola çıkan Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, Holografik Bakış'ta, hem sorularımızı hem de cevaplarımızı arttırmaya çalışıyorlar.

 • 10:00

  Kavram Atölyesi

  Diller, kelimeler üzerinde yükselir. Telaffuz edilen veya yazılan şey değildir sadece dil. Aynı zamanda o kelimeler üzerinde taşınan manadır. İlmin dili ise, sözlük anlamlarının yanında kelimelerin daha da fazlasını yüklenebildiği; 'terim'lerin ve 'kavram'ların daha özel çağrışımlara sahip olduğu bir alana tekabül eder. İlahiyatçı Kenan Demirtaş ve Emine Demirtaş, her hafta sizi, Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da kullandığı dil üzerinden İslamî ve Kur'anî ilimlerin kavram dünyasına taşıyorlar... Kavram Atölyesi ile birlikte böylesi bir 'anlama yolculuğuna' çıkmaya hazır mısınız?

 • 10:30

  Kahve Bahane

  Ünlü isimlerle sanata, sinemaya ve edebiyata kısacası hayata dair sıcak sohbetler. Ve hepsinin ardındaki öze, manaya dair nitelikli sorgulamalar... Kübra Nur Duran'ın sunumu, soruları ve her hafta değişik bir ismin katılımıyla hayatın derinliklerine ve 'daha önce konuşulmayana' dair bir yolculuk. Kahve Bahane, bizleri, bahanelerimizi değil, bahane ettiklerimizin ardındaki 'asl'ı keşfetmeye davet ediyor.

 • 11:30

  10 Dakika

  10 Dakika, çok vaktinizi almadan, aldığı kısmı da elinden geldiğince verimli kullanmaya çalışarak imanî, Kur'anî, dolayısıyla hayatî bir meseleyi izleyicilerine anlatmaya çalışıyor. Bazen de zaten bildiğiniz bir meseleye, "Bir de bu açıdan düşünün!" tarzında bir perspektif zenginliği kazandırmaya çalışıyor. "Kısa sürede en çok bilgi!" parolasıyla çalışan bu programda Ahmet Ay, meraklı suallere yeterli cevaplar vermeye çalışıyor.

 • 11:45

  Zack ve Zübeyir

  Bu ikili bizi çok şaşırtıyor. Onlar bankta oturmuş çaylarını içerken aralarında geçen muhabbetler izleyenleri hayretten hayrete düşürüyor. Neden mi? Öyle olduğunu sandığımız pekçok şeyin 'aslında öyle olmadığını' öğreniyoruz onlarla. Her gün kullandığımız kelimelerin kastettiğimiz manalara karşılık gelmediklerini görüyoruz. Zack ve Zübeyir, TV111'in en ezber bozucu programı. Birkaç dakikalık bir çay sohbetinin çok daha fazlası.

 • 12:00

  Siyer Okumaları

  Allah Resulünün hayatını okumak, ama sürekli arayışta ve 'açlığını yenileyen bir nazarla' okumak. Onun hayatının en çok bilinir ayrıntılarından bile, bu yeni bakış açısıyla, günümüzü ve gönlümüzü zenginleştirir bilgiler çıkarmak. Zaten güzel olanı, hayretimizin üzerindeki ülfet perdesini soyunmaya çalışarak, yeniden güzel bulmak. Metin Karabaşoğlu'yla Siyer Okumaları, bizi, her çarşamba TV111'de, güzel olanı konuşmaya ve onu konuşmakla hayatımızı daha da güzelleştirmeye çağırıyor.

 • 13:00

  Bir Niyet Bir Tasavvur

  İzleyen herkesin birşeyler öğreneceği, Risalelere bakışta farklı pencereler ve yeni ufuklar açmaya çalışan müzakereli bir okuma Bir Niyet Bir Tasavvur. Melahat Güler ve Nurender Kuşaslan'ın sundukları programda her hafta Kur'an'a dair bir bahsi daha derinlikli okumayı öğreneceksiniz. Niyetlerin tasavvura dönüştüğü, tasavvurların ise hakikatlerden haber verdikleri bir dünya: Bir Niyet Bir Tasavvur.

 • 13:45

  Beyaz Tahta

  Modern medeniyet 'teknoloji' ve 'bilgi'deki efendiliği üzerinden bize eğitim metodlarındaki efendiliğini de dayattı. Tektipleştirici ve pozitivist bakış açısıyla eğitilen nesiller maddeten bir mesafe alsalar da manevi anlamda boşluklarını dolduramadılar. Beyaz Tahta, bilginin değil, 'yanlış eğitişin' sebep olduğu bu yaraları metod üzerinden tedaviye çalışan bir program. Prof. Dr. Osman Çakmak, Beyaz Tahta'da her hafta, Risale-i Nur metinleri üzerinden bir tefekkürle eğitimin yaralarını saracak devaları paylaşıyor.

 • 14:00

  Bediüzzaman'dan Mektup Var

  Risale metinlerini okumak, ama sanki size yazılmış gibi okumak; Bediüzzaman'ın talebelerine yolladığı mektupları, siz de mektupların ilk elden muhatabıymışsınız gibi tefekkür etmek, hayatınıza dersler çıkarmak; faydalı bir okuma ancak bununla mümkün. Metin Karabaşoğlu ve Ahmet Özkılınç'ın keyifli sohbetleriyle Bediüzzaman'dan Mektup Var, böylesi bir arayışın ve keşfin programı. Lahikaları 'üzerinize alınmaya' hazır mısınız?

 • 15:00

  Aslında

  Sinema, gündelik hayat ve Kur'an. Bu üçü arasında ilgi bağları kurulabilir mi? Said Doğan, Aslında programında bize bu üçü arasında gelgitler yaparak tefekkürümüzü arttırabilmenin yollarını öğretiyor. En çok bildiğiniz filmlerin en meşhur diyalogları, en çok okuduğunuz gazetenin en çok duyulan haberleri ve onların içinden Kur'anî hakikatlere giden yollar. Aslında, bize eşyanın asıl yüzünde olanlara bakmayı öğütleyen program.

 • 15:30

  Tarih İçinde Bediüzzaman

  Herkes zamanının çocuğudur. Kişiler, yaşadıkları zaman diliminden ve olaylarından uzakta değerlendirilemez. Bediüzzaman'ın hayatını okumak, onu şekillendiren olaylar ve onun şekillendirmeye çalıştığı düşünce dünyasını beraber ele almak; birinden diğerine çıkarımlarda bulunmak; doğru bir tarihçe okumasının da gerek şartıdır. Tarih İçinde Bediüzzaman, Mehmet Akif Memmi ve Adem Ölmez'in müzakereli okumalarıyla sizi böylesi bir tarihçe okumasına davet ediyor.

 • 16:30

  Düşünce Okulu

  İstanbul Düşünce Okulu gençlerinin Risale metinleri üzerine müzakereli bir tefekkürünü içeren bu program, birbirine itiraz etmekten ve birbirlerine göremediklerini göstermekten keyif alan bir ekibin yaptığı okumalardan oluşuyor. Her birisi farklı bir dalda eğitimini sürdüren bu gençlerin, uzmanlık alanlarıyla birbirlerinin dünyasına kattıkları zenginlik, programı izlediğinizde, sizin de kazandığınız bir zenginlik olacak.

 • 17:00

  Risale Ayracı

  İkram Arslan'ın bilgisi, Ahmet Ay'ın bitmeyen sorularıyla hareketli dakikalar sizleri bekliyor. Risale Ayracı, her hafta ayracını bir metnin içine koyuyor ve o metnin içinde daha fazla nefesini tutmaya çalışarak yeni şeyler, inciler keşfetmeye çalışıyor. Bu derin dalışlar içinde, bazen ciğerinizdeki havayı kaçırdığınız yerler, hayretler ve gülüşler de var. Nihayetinde "Yeni ne söyleyebiliriz?" sorusuyla masaya oturan bu ikili Risale okumalarınıza zenginlik katmaya çalışıyor.

 • 17:45

  Beyaz Tahta

  Modern medeniyet 'teknoloji' ve 'bilgi'deki efendiliği üzerinden bize eğitim metodlarındaki efendiliğini de dayattı. Tektipleştirici ve pozitivist bakış açısıyla eğitilen nesiller maddeten bir mesafe alsalar da manevi anlamda boşluklarını dolduramadılar. Beyaz Tahta, bilginin değil, 'yanlış eğitişin' sebep olduğu bu yaraları metod üzerinden tedaviye çalışan bir program. Prof. Dr. Osman Çakmak, Beyaz Tahta'da her hafta, Risale-i Nur metinleri üzerinden bir tefekkürle eğitimin yaralarını saracak devaları paylaşıyor.

 • 18:00

  Medeniyet Tasavvurları

  Bir medeniyetin ortaya çıkışı, tahayyülden tasavvura dönüşü; yani bir hayalden artık şekillenmiş, tasvir edilebilir bir hale gelişi, ancak üzerine düşünmekle, konuşmakla, yazmakla, temel ilkelerini ortaya koymakla mümkün olabilir. Hakkında konuşmak o şeyin varlığına işaret eder. Ve hakkında konuşuldukça o şeyin varlığı kuvvetlenir. Caner Kutlu ve Suad Alkan'ın doyurucu sohbetiyle Medeniyet Tasavvurları, bize, yitik medeniyetimizin üstündeki toprağı kaldırmanın o kadar da zor olmadığını gösteriyor.

 • 19:00

  Cam Kulübeden

  Bediüzzaman'ın siyasete bakışını ve siyasi kavramların bugüne düşen yansımalarını, güncelin tuzağına düşmeden masaya yatıran program Cam Kulübeden, her Pazartesi TV111'de...

 • 20:00 (CANLI)

  Alternatif Bakış

  Dünyayı okurken yüzünü Kur'an'dan ayırmamak; tarihi, sadece bugünde başlayan ve biten olaylardan ibaret görmeden, geçmişe ve geleceğe de bakarak bütünün dengesini yakalamak; Risale-i Nur'un imanî duruşunun hakkını verip, o imandan güne ve güncele düşen payı da ıskalamamak... Alternatif Bakış, Şener Boztaş'ın moderatörlüğünde, Metin Karabaşoğlu ve Ömer Faruk Uysal'ın ufuk açıcı katkılarıyla her Pazartesi, saat 20:00’de, canlı yayınla TV111'de.

 • 21:30

  Nur Penceresi

  Kenan Demirtaş'ın dolu dolu sunumuyla, her hafta imanî bir meseleyi, hem de pekçok izleyici sorusuyla birlikte, interaktif bir şekilde ele alan bu program; aynı zamanda klasik metinlere ve İslam tarihine atıflarla da Risale metinlerinin analiz edildiği bir zenginliği içeriyor. İçinden çıkılmaz sanılan meseleleri ve en tartışmalı konuları bile Risale metinlerinden hareketle analiz etmekten çekinmeyen Nur Penceresi, pencerenin nuraniyetinin bakılanı nasıl aydınlattığını bize ders veriyor.

 • 22:30

  Heybeden Kelimeler

  Gündemin tuzağına düşmeden kendi muhabbetinde yol alan bir program.

 • 23:15

  Bediüzzaman'dan Mektup Var

  Risale metinlerini okumak, ama sanki size yazılmış gibi okumak; Bediüzzaman'ın talebelerine yolladığı mektupları, siz de mektupların ilk elden muhatabıymışsınız gibi tefekkür etmek, hayatınıza dersler çıkarmak; faydalı bir okuma ancak bununla mümkün. Metin Karabaşoğlu ve Ahmet Özkılınç'ın keyifli sohbetleriyle Bediüzzaman'dan Mektup Var, böylesi bir arayışın ve keşfin programı. Lahikaları 'üzerinize alınmaya' hazır mısınız?