Zack CRİST

İsmim johnoğlu zack. Ne kendimi yarattım ne de üstümde yansıyan sıfatları ve meziyetleri. Amerika denilen bir yerin toprağından yaratılmışım. Milletim, benimsediği inançları sürekli tahkik edip kendisini sorgulayan İbrahim milletidir. Rabbü'l-Âlemîn olan Allah Te'âlâ hidayet yoluna erdirerek bana İslâmla şeref verdi. Ümmet-i Muhammed'e dâhil ederek O'nun Nuru (sallallahu aleyhi ve sellem) ile Kelamullah olan hem Kur'an'ı hem de meleklerin şenlendirdiği hayattâr ve şuurla konuşan kitab-ı kebîr-i kâinâtı okumayı lütf ve ihsân etti. Ölümümden sonra ebedî bir hayatı ya cehennemde yahut cennette bana va'd etti. Ve O'nun va'dinin, şu an çektiğim hesabın hak olduğunu tasdik ediyorum. Rahmetini diliyorum.

Kişinin Programları; • Zack ve Zübeyir

  Çaylarını içerken aralarında geçen muhabbetler izleyenleri hayretten hayrete düşürüyor. Zack ve Zübeyir TV111'in en ezber bozucu programlarından biri.

 • ELFİ

  ELFİ, farklı uzmanlık alanlarına sahip insanların, ilim ve ihtisas farkı gözetilmeden, analiz ve tefekkür neticesinde dünyalarına açılan bir harikalığı, kısacası “Elmas Fikirleri” paylaştıkları bir arşiv.

 • Harmony

  Harmony, Zübeyir Tercan ve Zack Crist'in, gündelik yaşamın içinden örneklerle hayatın hakikatine dair hareketli, neşeli, dinamik müzakereler yaptığı İngilizce bir yapım.

 • Zack and Zubeyir

  Zübeyir Tercan ve Zack Crist'in hazırladığı, hayatın anlamını neşeli üslûbu içinde sıkılmadan dinleyebileceğiniz bir program. İngilizce sunulan programın yanetkilerine ise şunlar: 1) Çok soru sormak. 2) Cevap sahibi olmak.