Adalet İçin Hukuka Mecbur muyuz?

 

"Hukuk zaten haklar demek. Hak kelimesinin çoğuludur hukuk. Bizatihi Allah ve tevhid ilkesi hakkın kendisidir. Ve bunun tam tersi olan şirk, bir zulm-ü âzimdir. Büyük bir haksızlıktır."

Alternatif Bakış'ta bu hafta Şener Boztaş ve hukukçu Ömer Faruk Uysal; geçmişten günümüze yaşanan sorunlar ekseninde hukuk ve adalet ilişkisini konuştular. Meselenin tarihsel düzlemine de atıflar yapan ikili, özellikle İslam hukukunda adaletin ve hukukun ilişkisi üzerine ilginç tesbitlerde bulundular. Hukuk ve adalet bağlantısı konuşulurken Kur'an'ın dört ana konusunu oluşturan tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet'i özellikle hatırlamamız gerektiğini belirten Uysal; biraz daha dikkatli bir nazarla bakılırsa aslında tevhidin de, nübüvvetin de, haşrin de 'adalet'le doğrudan ilintili ve ilgili olduğunun görüleceğini ifade etti:

"Semavi dinler ve İslam hukuku açısından baktığımızda, adalet, Kur'an'ın dört esasından biridir. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet... Dört esasından birisidir, ama en önemli ilke olan tevhid ilkesi de aslında aynı zamanda bir adalet ilkesidir. Çünkü bir ayet-i kerimede 'Allah hakkın kendisidir...' denilmektedir. Biz, Ondan (c.c.) Cenab-ı Hakk diye sözederiz.

Hukuk zaten haklar demek. Hak kelimesinin çoğuludur hukuk. Bizatihi Allah ve tevhid ilkesi hakkın kendisidir. Ve bunun tam tersi olan şirk, bir zulm-ü âzimdir. Büyük bir haksızlıktır. Büyük bir zulümdür. 'Cehennem niye var? Neden ebedî?' gibi sorulara Bediüzzaman'ın bu şekilde izahları var. Dolayısıyla tevhid ilkesi bir açıdan adalet ilkesidir. Haşir de zaten bu adaletin tecelli edeceği yeri anlatıyor. Nübüvvet de Allah'ın bizim üzerimizdeki haklarını ve eşyanın birbiri arasındaki hak/hukuk münasebetlerinin sınırlarını bize öğretmesi açısından yine adaletle ilişkili."

Bu noktada adaletin, Hz. Ömer'in (r.a.) ifade ettiği gibi 'Mülkün temeli' olduğunu belirten Uysal; bizzat vahyin ders verdiği bu sırrın elbette hukukun da temelini oluşturduğunu ve hukukun zaten adaletin sağlanmasının bir aracı olduğunu dile getirdi. Adaletin sağlanmasının ihtiyaç duyduğu standartları hukuk sayesinde sağlayabildiğimizi belirten Uysal; bu anlamda hukuk ile adalet arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...