İstiğna Neden Nur Talebelerinin Vazgeçilmezidir?

İstiğna nedir? Bediüzzaman istiğnayı neden bir prensip olarak benimsemiş ve takipçilerine tavsiye etmiştir? İstiğna bir prensip olarak nur talebelerinin ve mü'minlerin hayatında nasıl bir öneme sahiptir? 

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Bir Niyet Bir Tasavvur programında eğitimci Melahat Güler ve Nurender Kuşaslan 'istiğna mesleğinin içeriğini ve önemini' tefekkür ettiler. 

Programın hemen başlarında 'istiğna mesleği'nin Bediüzzaman'ın hayatında nasıl bir yer tuttuğuna dikkat çeken Nurender Kuşaslan, onun çocukluğundan itibaren bu düsturla yaşadığını vurguladı: 

"Emirdağ Lahikası'ndaki bir bölümde de görüyoruz. Orada diyor ki: 'Çocukluk dönemimde de, yaşadığımız tüm mahrumiyetlere rağmen, evimize gelen hediyeleri ancak mukabilini vererek kabul ederdik.' Yani daha o yaşlarda dahi Bediüzzaman'da böyle bir istiğna ahlakı oluşmuş durumda. Sonra bu ahlakı hep devam ettiriyor."

Daha sonra bu düsturun 'ihlası kazanma ve korumada' nasıl bir öneme sahip olduğuna atıf yapan Kuşaslan; istiğnasız bir ihlasın teveccüh-i nas tehlikesiyle karşıkarşıya olduğuna dikkat çekti:

"Risale-i Nur'un hakiki kuvveti ihlastan kaynaklanır. Bu ihlası kırabilecek en önemli tehlikelerden birisi ('teveccüh-i nas' da denilen) insanların teveccühüne kapılmaktır. Böyle bir tehlikeden ihlası korumanın yegane çaresi istiğnadır. Eğer hayatımızda istiğna düsturu yeterince yerleşmemişse ihlasın hakiki gücüne ulaşmamız da mümkün olmaz."

Bu açıdan istiğna düsturunun, sadece Bediüzzaman'ı değil, bütün nur talebelerini ilgilendirdiğini ve hatta mürşid konumundaki bütün mü'minlerin bu prensibe bağlı kalması gerektiğini belirten Kuşaslan; aksi takdirde talebeliğin hakkının verilmemiş olacağını ifade etti: 

"İstiğna düsturu sadece Üstadın hayatını bağlayan bir kaide değildir. Kendisini nur talebesi olarak ifade eden (veya olmaya çalışan) herkesin hayatında uygulaması ve hedeflemesi gereken bir düsturdur. Şu da çok önemli: İstiğna düsturu anlaşılmadan Üstadı anlamamız mümkün değil. Yine o düsturu tam kavramadan sair prensip ve düsturları hayata geçirebilmemiz de mümkün değil."

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...