Cumhuriyet Dini Tasfiye Aracı Olarak Kullanıldı

Hukukçu- yazar Safa Mürsel'e göre tek parti döneminde cumhuriyet, dini tasfiye aracı olarak kullanıldı.

Her konuğun, cumhuriyeti farklı yönleriyle değerlendirdiği Alternatif Bakış programında Safa Mürsel, toplumun cumhuriyetten beklentileri üzerinde durdu. "Bakın cumhuriyet gerçekten kavram anlamına uygun, içini doldurabilirseniz gerçekten toplum iradesiyle, beklentileriyle örtüşen bir yönetim şeklidir. Ama bizde o kavram dini motifleri olan bir dünya görüşünü tasfiyenin bir aracı olarak kullanıldı ve görüldü" dedi.

Manasına uygun, dini motifleri olan bir cumhuriyetin tesis edilmesi için Bediüzzaman'ın da ikazlarda bulunduğunu belirten Safa Mürsel, "Onun içindir ki o dönemde, 'cumhuriyeti ilan ettik' dendiği dönemde cumhuriyetin yine de dindar motifleriyle örgülenmesi gerektiğine dair ilk itiraz ve ikaz Bediüzzaman Said Nursi'den gelir. Yani öyle şekille, ismen ve resmen bir cumhuriyet değil; hakikaten manasına uygun bir cumhuriyetin tesis edilmesi gerekiyor" diyerek Bediüzzaman'ın cumhuriyetten beklentilerini dile getirdi.

Toplumun cumhuriyetle bir problemi olmadığını vurgulayan Mürsel, cumhuriyeti kuran kadroların amacının toplumun dini, kültürel değerlerini tasfiye etmek olduğunu belirtti. Aynı kadronun hayırlı niyetler taşımadığını ifade eden Mürsel, o yıllarda matbuat-ı umum müdürünün 'bir dini zihniyet fideliğini toplumdan tasviye edeceğiz; bizim cumhuriyetimizin, laik cumhuriyetimizin amacı budur' cümlesini hatırlattı.

 

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...