Yaşananlar 'Yorum Farkı' İle Açıklanamaz!

 

"Bu hukukun doğasından kaynaklanan bir çelişki veya çatışma değil. Bu, hukuk alanı dışında bir çatışmadır. Hukuka dışarıdan bir müdahaledir."

TV111'de gündem maddelerinin derinlemesine konuşulduğu Alternatif Bakış'ta bu hafta Şener Boztaş ve hukukçu Ömer Faruk Uysal, son yaşanan yargı krizini ve bu kriz merkezinde adalet-hukuk ilişkisini konuştular.

Programın hemen başlarında 'yorum farkı' konusunu irdeleyen ikili, hukukun içinde 'yorum farkı' meselesinin nasıl bir yer tuttuğunu ve adaletin bu yorum farkları içinde nasıl sağlanabileceğini konuştular. İslam hukukundan, Roma hukukundan ve modern hukuktan örneklerle meseleyi analiz eden ikili, yorum farkının adalet ekseninde sorun oluşturan bir olgu olmadığını, hatta hukukun içinde hareket alanını genişlettiğine vurgu yaptılar.

Bu eksende son yaşanılan yargı krizine de özellikle değinen Uysal; yaşananların bir yorum farkı olmaktan ziyade bir 'hukuk dışı tavra' baktığını dile getirdi. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Sulh Ceza Mahkemesi'ne müdahalesinin kanunen mümkün olmadığını belirten Uysal; dolayısıyla yaşanan krizin hukuk içinde normal olan 'yorum farkı' ile açıklanamayacağını dile getirdi:

"Son yaşadığımız olayı konuşuyorsak, şunu söyleyebiliriz: Bu hukukun doğasından kaynaklanan bir çelişki veya çatışma değil. Bu, hukuk alanı dışında bir çatışmadır. Hukuka dışarıdan bir müdahaledir. Biraz önce de bahsettim: Bir yasa metni var. Bir hukuk kuralı var. Konulmuş. Bunun doğruluğu/yanlışlığı ayrı. Bir yasa metni yanlış da olabilir. Nitekim kanun koyucu bazı kanunları zaman içinde değiştiriyor. Ancak ana kural şudur: Bir norm konulmuşsa, uygulanır ve uygulanmalıdır. Çünkü bilinen ve kabul edilen norm odur. Ancak böyle hukuki bir birlik ve standart sağlanabilir."

İzahlarının devamında son yaşanan skandalda normun dışına çıkıldığını belirten Uysal; bu teşebbüsün hukuk içinde açıklanmasının mümkün olmadığını, ancak hukuk dışı bir gaye ile böyle bir girişimde bulunulabileceğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...