Hollanda'da Aşırı Sağ Neden Yükseliyor?

Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ neden yükseliyor? Aşırı sağın Avrupa halkının desteğini kazanmada kullandığı argümanlar neler? Prof. Dr. Kadir Canatan, TV111'de katıldığı Alternatif Bakış programında, Avrupa yükselen aşırı sağın göçmen sorunuyla ilgisini analiz etti. Küresel çapta yaşanan insanî krizler ve AB içindeki serbest dolaşım sayesinde Avrupa'nın şu an göçmen işgücüne doyduğunu belirten Canatan; buna yapılan her yeni ilavenin Batı toplumlarında bir tepkiyi tetiklediğini ifade etti.

Hollanda, Avusturya, Fransa gibi ülkelerde bu tepkilerin daha rahat ve somut okunabildiğini belirten Canatan; siyasi kulvarda aşırı sağın yükselişinin de bu göçmen akınlarıyla ilgili olduğunu dile getirdi. Topyekûn Avrupa'nın, coğrafyasında misafir olan yabancı kimlikler üzerinden, büyük bir sınav yaşadığını belirten Canatan; ancak insanî bir meselenin siyasallaştırılması nedeniyle doğru şıkkı seçmenin giderek zorlaştığını sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...