Bediüzzaman dinî gruplar arasındaki ihtilaflara nasıl yaklaşırdı?

Akademik Söyleşiler programında bu hafta Bediüzzaman Said Nursî’nin dinî gruplar arasındaki ihtilâflara yaklaşımı konu edilecek.

2 Aralık Cumartesi günü İİKV’nin Vefa’daki genel merkezinde gerçekleşecek olan seminerin konuğu, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden Mehmet Kaplan.

Kaplan, Hakan Gülerce’nin moderatörlüğünde, “Dinî Gruplar ve Çatışma: Said Nursî ve Nurculuk Örneği” başlıklı yüksek lisans tezinin ana hatlarını açıklayacak ve konuyla ilgili soruları cevaplandıracak.

Mehmet Kaplan’ın tezi üç bölümden oluşuyor:

Birinci bölümde toplumsal grup, dini grup, tarikat, cemaat, ihtilâf tanımları ayrıntılı olarak yapılıyor.

İkinci bölümde Said Nursî’nin yaklaşımı perspektifinde dini gruplarda ihtilâfın çeşitleri, ihtilâfın sebepleri ve ihtilâfın sonuçları ele alınıyor, müsbet ve menfi ihtilâf arasındaki farklar açıklanıyor.

Üçüncü bölümde ise Said Nursî’nin eserlerini okuyup bir cemaat teşkil eden Nur Hareketinin oluşumu, ayrılmaları, siyasete, darbelere bakışları ve hizmet anlayışları ele alınıyor.

TV111’den canlı olarak yayınlanacak olan Akademik Söyleşiler programı saat 14’te başlayacak. Salonda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...