Fıskın Küfürden Farkı Ne?

 

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Alternatif Bakış'ta geçtiğimiz haftalarda 'barış' ve 'barış ahlakı' konuşuldu. Ahlak olmadan barışın inşa edilemeyeceğinin altı çizilen programda, yazar Metin Karabaşoğlu, özellikle Hucurat sûresi ve barış ahlakı arasındaki ilişkiye dikkat çekti. Sûrenin, hemen başlarında Allah ve Resulünün (a.s.m.) önüne geçmemeyi müminlere salık verdiğini hatırlatan Karabaşoğlu, bunun aynı zamanda müslümanlara benlik ve bencilliğin bırakılması nasihati olduğunu dile getirdi.

Yine devamında, pekçok uyarının yanında, 'fasığın getirdiği habere karşı dikkatli olunması' tavsiyesinin de bu sûrede yeraldığını belirten Karabaşoğlu, fıskın mahiyetine bakıldığında bu emrin neden verildiğinin daha net anlaşılacağını ifade etti.

"Fısk, ahlakî dalalettir..." diyen Karabaşoğlu, küfrün aklî bir sapkınlık olarak dikkat çekmesinin yanında, fıskın ve fâsıklığın ise 'ahlakî bir sapkınlık' mahiyeti taşıdığını belirtti. Kur'an'daki kullanımıyla fıskın takvanın zıttına karşılık geldiğini dile getiren Karabaşoğlu, takvalı insanlarla müzakere edilmediği sürece bir barışın tesisinin zor olduğunu, çünkü umumun menfaatinden ziyade kişisel menfaatlerin fâsık insanlarda önplanda yeraldığını/yeralacağını sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...