Yaratılan Her 'Şey' Allah’ın Ayetidir

Şehr-i Ramazan programında “Ahirete iman hayatı nasıl biçimlendiriyor?” konu başlığı altında helak olan kavimlerin kıssaları müzakere edildi.

Kainatta yaşanılan tüm hadiselerin haşrin varlığını kanıtladığını ifade eden Özkan Öze, “Allah bizden haşre inanmamızı isterken, görmediğimize değil, gözümüzle gördüklerimize inanmaya davet ediyor” dedi.

Varlık ile yokluk arasındaki mesafenin sonsuz olduğunu ifade eden Öze, varlığın ve var edenin ilminde olmanın önemine değindi. Ve yokluğun dehşetini anlayabilmek için varlığın kıymetini bilmek gerektiğini söyledi.

 

“Kainattan Mahrum Kaldığımızda Yaratıcıdan da Mahrum Kalıyoruz”

Allah’ın ümmi bir peygambere gönderdiği ilk ayetin 'ikra' olduğunu dile getiren Öze, Peygamberimize (a.s.m.) gönderilen ilk ayetin bizim anladığımız gibi bir okuma anlamına gelmediğini, buradaki anlamın 'kainatı okumak' olduğunu söyledi.

Öze Kur’an ayetlerinin haşrin varlığını gözler önüne serdiğini ve kainatı okumadıkça Kur’an’la da yeterince hemhal olmamızın mümkün olmadığını vurguladı.

Allah’ın sivrisineğin kanadından dahi bizimle konuştuğunu dile getiren Öze; fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlere de 'ayet' olarak bakılması gerektiğini söyledi. Ve “Kainattan mahrum kaldığımızda yaratıcıdan da mahrum kalıyoruz” dedi.

 

Haber: Hatice Meryem Akovalı

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...