Hz. Ali, IŞİD Zihniyetine Karşı Da Mücadele Etmişti!

Hz. Ali, IŞİD zihniyetine karşı da mücadele etmişti!

"Din üzerine oturtulmuş olsa da, hiçbir asabiyet insanlığa huzur getirmez."

Her pazartesi, TV111'de yayınlanan Alternatif Bakış programında, yazar Metin Karabaşoğlu, IŞİD zihniyetinin anlaşılması için, İslam tarihindeki ilk ayrılıkların ve Hz. Ali'nin farklı gruplara karşı verdiği mücadelenin doğru bir şekilde anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Bediüzzaman Said Nursî'nin; Cemel, Sıffin ve Hz. Ali'nin Haricîler ile olan mücadelesine bakışına ve onlardaki kategorik farklılıklara dikkat çeken Karabaşoğlu, böyle bir düzlemde IŞİD'in gelenek ve zihniyet olarak beslendiği vakıanın Haricilik olduğunu belirtti.

Bir 'din asabiyeti' üzerine kurgulu olan IŞİD'in ve Hariciliğin, bu asabiyetin tezahürleri anlamında da çok benzer nitelikler taşıdığını aktaran Karabaşoğlu, din üzerine oturtulmuş olsa da, hiçbir asabiyetin insanlığa huzur getirmeyeceğini vurguladı. Ve bütün bu ayrılıklarda bir müminin Hz. Ali'nin mesleği olan 'adalet-i mahza'dan ayrılmayarak selametli yolu bulabileceğini ifade etti.

 

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...