Prof. Dr. Şadi Eren İİKV'nda Kur'an tefsirinde yaşanan ihtilafların nedenlerini anlatacak

Kur’an’la Yaşamak adlı seminerlerin bu haftaki bölümünde, Prof. Dr. Şadi Eren, Kur’an tefsirinde ortaya çıkan farklılıkları anlatacak.

“Kur’an’ı Anlamada İhtilâf Problemi” başlığını taşıyan seminer, 9 Aralık Cumartesi günü 14:00’te İİKV’nin Vefa’daki merkezinde başlayacak.

Kur’ân-ı Kerim’in tefsirinde ortaya çıkan ihtilâflardan bir kısmı “tenevvü ihtilâfı” olarak adlandırılıyor. Bu farklı görüşler, aynı mânânın değişik yönlerini açıklıyor ve bir çeşitlilik ortaya çıkarıyor. Diğer bir ihtilâf türü ise “tezat ihtilâfı” olarak anılıyor ve birbirine zıt görüşleri içeriyor.

Prof. Dr. Şadi Eren, seminerinde her iki ihtilâf türünü örnekleriyle açıklayacak.

TV111’den naklen yayınlanacak olan seminerde hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...