Çirkinliğin Kaynağı Bencillik midir?

Çirkinliğin kaynağı bencillik midir?

"İnsan, küçük bir pencereden sadece ameliyathanedeki kesim işlemine bakarak 'Burada vahşet var!' dediğinde bencilce bir yorum yapmış olmuyor mu?"

Her hafta TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Risale metinlerini farklı açılardan irdeleyen Holografik Bakış'ta bu hafta, Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, İkinci Söz'den hareketle 'çirkinlik ve bencillik arasındaki ilgi' üzerine konuştular.

Mezkûr metinde geçen;

"Sonra döner, öteki adama rast gelir. Halini anlar. Ona der: 'Yahu, sen divane olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler zahirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisâtı soymak ve talan etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle—ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın, hakikati görebilesin. Zira nihayet derecede âdil, merhametkâr, raiyetperver, muktedir, intizam perver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyat ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz.'"

cümlelerini analiz eden ikili; çirkinliğin aslında insanın bencilliğine dayanan  algı/değerlendiriş hataları nedeniyle 'varlığı yanlış sıfatlaması' sonucu oluştuğu üzerine şunları söylediler:

"Neydi çirkinliğin kaynağı? Bencillik.... Hobdin, hodgam, hodendiş, bedbin... Birinci adamın içindeki çirkinlikler bunlar. Dolayısıyla problem oradan kaynaklanıyor. Dışarıdan kaynaklanmıyor. Bunu görmemiz gerekiyor. Dönüştürmesi, değiştirmesi gereken şey iç tarafta. Dışarıyı düzeltmekle olmayacak bu iş.

Özetle buna bencillik diyelim. Hastane örneğine geri dönmek istiyorum. İnsan küçük bir pencereden sadece ameliyathanedeki kesim işlemine bakarak 'Burada vahşet var!' dediğinde bencilce bir yorum yapmış olmuyor mu? Evet. Çünkü ne yaptı: Kendi elindeki donelerle yeterli/yetersiz, doğru/yanlış bakmadan 'Burada vahşet var!' diye yorum yapma cüretinde bulundu. Ama deseydi ki: 'Benim elimdeki donelere göre burada vahşet varmış gibi görünüyor ama hakikatte belki öyle değildir.' Bencil olmazdı zaten. Yani özetle bu adamın özündeki/batnındaki çirkinlik, bencillik."

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...