Bediüzzaman Doktora Neden Öyle Söyledi?

 

Holografik Bakış'ta bu hafta Abdurreşid Şahin, Barla Lahikası'nda yeralan ve"Merhaba ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor..." hitabıyla başlayan mektuba dair ilginç analizlerde bulundu. Mektupta geçen:

"Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malûmatın içinde ne kadar lüzumsuz, faidesiz, ehemmiyetsiz, odun yığınları gibi câmid şeyleri bulursun. Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o fennî malûmatı, o felsefî maarifi faideli, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lâzımdır. Sen dahi Cenâb-ı Haktan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakîm-i Zülcelâlin hesabına çevirsin, tâ o odunlara bir ateş verip nurlandırsın. Lüzumsuz maarif-i fenniyen, kıymettar maarif-i İlâhiye hükmüne geçsin..." ifadeleri üzerine yoğunlaşan Şahin, Bediüzzaman'ın bahsettiği 'odunlar' ve 'yakmak' üzerine önemli şeyler söyledi:

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...