Çoğunlukçu Değil Çoğulcu Olalım

Alternatif Bakış programında Türkiye gündemi ele alındı. Tutuklanan milletvekilleri, Kürt meselesi gibi konular tartışılırken bir yandan da yazar Metin Karabaşoğlu ilerleyen süreçte devletin nasıl bir yaklaşım içinde olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Çoğulcu bir dil ve söylem yerine çoğunlukçu bir dil ve söylem üzerinden gidildiğini belirten Karabaşoğlu, bu anlayışın sorunları çözmeye çalışırken başka sorular doğuracağını ifade etti.

'Çoğulculuk' ile 'çoğunlukçuluk' arasındaki farkı Kemalist ideolojiyi örnek göstererek açıklayan Karabaşoğlu ''Kemalistler bir azınlık oldukları halde devlet gücünü ele geçirerek kendi düşüncelerini bütün topluma dayatmaya çalıştılar. Bunun yol açtığı problemleri görüyoruz. Bu ülke hala bunun her açıdan dindar-seküler fay hattı, Türk-Kürt fay hattı, bütün bunlarda Kemalist uygulama refleksi  ve politikalarının etkisi var. Türkiye'de dindar ve dinsel milliyetçi diyebileceğimiz böyle bir tonda yüzde elli-elli beş hatta altmışa yakın bir oy toplanabildiğini diyelim ki bir siyasetçi gördü. Dolayısıyla yani ben bu damar üzerinden işlediğimde her halukarda çoğunluğa sahip oluyorum dedi ve bunun üzerinden bir 'yeni Türkiye' inşa etmeye kalktı. Ben bunu sorunlu olarak görüyorum'' dedi.

''Kemalistler hep 'bu ülkenin has sahibi bizleriz, siz ikincilersiniz' dedi. Aynısını ben bir sekülere yaparsam eleştirdiğime benzemiş olurum. Böyle bir şey yapmamalıyız'' diyen Karabaşoğlu, çoğunlukçuluk üzerinden her türlü meşruiyetin sağlandığını düşünen zihniyeti çoğulcu olmaya davet etti.

''Dindar olalım seküler olalım, Türk olalım Kürt olalım, alevi olalım sünni olalım, müslüman olalım gayrimüslim olalım, insan olarak ortaklaşacağımız iki temel değer var; bir adalet iki özgürlük'' diyen Karabaşoğlu, bu iki temel noktaya saygı üzerinden bir söylem geliştirildiğinde  daha sağlıklı bir noktaya doğru ilerleneceğini belirtti.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...