İlk Kürt İsyanları Nasıl Başladı?

İlk Kürt isyanları nasıl başladı?

İlk Kürt isyanlarının nedeni, etnik milliyetçilik değil, Osmanlı modernleşmesidir.

TV111 ekranlarında her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında bu hafta, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi, klasik dönem Osmanlısından modern dönem Osmanlısına geçişi ve bu geçişin Osmanlı coğrafyasındaki etkilerini konuştular.

Bediüzzaman'ın klasik dönem Osmanlısıyla değil, modern dönem Osmanlısıyla muhatap olduğunun altını çizen Ölmez, bu nedenle Osmanlı modernleşmesini anlamanın, Bediüzzaman'ın yetiştiği ortamı anlamada kıymetli olduğunu belirtti.

Ağırlıklı olarak Sultan II. Mahmud ile başlayan bu dönemin, aynı zamanda Osmanlı'nın eksenini merkezileşmeye de kaydırdığı bir dönem olduğunun altını çizen Ölmez, bu merkezileşmenin sonucu olarak Osmanlı coğrafyasında, daha önce isyan görülmemiş pekçok yerde isyanlar başgösterdiğini dile getirdi. Özellikle Balkanlar'da ve Kürdistan coğrafyasında ilk isyanların bu dönemde ortaya çıktığına dikkat çeken Ölmez, bunların etnik yapıda isyanlar değil, merkezileşmeye direnen yapıların isyanları olduğunu belirtti.

Klasik dönem Osmanlısının kendisine bağlı bölgelerde özgürlükçü bir yol izlediğini belirten Ölmez, 'karışılmadan yaşayan' bu unsurların Osmanlı modernleşmesinin etkisiyle merkezin baskısını üzerlerinde hissetmelerinin, isyanların ana sebebi olduğunu belirtti. Bediüzzaman'ın da bu modernleşme çabalarının sonuçlarından etkilenen bir coğrafyada dünyaya gözünü açtığını dile getiren Ölmez, bu nedenle merkezileşme anlaşılmadan Bediüzzaman'ın istibdat eleştirisinin de anlaşılamayacağını ifade etti.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...