Hz. Hasan’dan Bediüzzaman’a Müspet Hareket

Yazar Metin Karabaşoğlu Tv111’de Hz. Hasan’ın halifelikten feragat etmesini değerlendirdi. Karabaşoğlu Hz. Hasan’ın hakkı olan halifeliği Müslümanların birbirine düşmemesi için terk ettiğini vurguladı. Hz. Hasan’ın hilafetini devam ettirmesinin Müslümanların istikbalini ve potansiyelini bozacağını ifade etti.

Bediüzzaman’ın da Hz. Hasan’ın bu tavrını benimsediğini belirten Karabaşoğlu “İşte süzülüp süzülüp Hz. Hasan’ın tercihi geliyor Bediüzzaman’ın hayatında müspet hareket kavramlaştırması olarak çıkıyor karşımıza. Bu kavram da anlaşılmıyordu malum, hatta biraz dalga konusu oluyordu Müslümanlar arasında. Ama artık ümmetin yaşadığı hal var gözümüzün önünde heder olan nesiller var yanı başımızda” dedi.

Bediüzzaman’ın Hz. Hasan örneğini takip ettiğini belirten Karabaşoğlu “Bediüzzaman’ın, Hz. Hasan’ı niye bir mürşit olarak belirlediğini ve Risale-i Nur’lara niye Hz. Hasan’ın manevi evladı dediğini anlıyoruz. Bu örneklik içerisinde Bediüzzaman’ın siyasetten kaçınarak müspet hareket diye bir kavramlaştırmayı niye ortaya koyduğunun anlaşılacağı bir zamandayız. İnşallah bu dersler alınır ve ümmetin potansiyeli bütün Müslüman dünyada sulh ve sükun içinde hayırlı bir istikbal için inşallah istimal olur” dedi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...