Neyi Tutmaya Çalışırsak Canımızı Acıtıyor!

İnsan bu dünyaya 'tatmaya' mı, 'doymaya' mı gelmiştir? Lezzetlerle 'tanışmak' için bu âlemdeyiz, yoksa onları 'tüketmek' için mi? Holografik Bakış'ta bu hafta 6. Söz üzerinden 'insanın bu dünyaya gönderiliş hikmeti' konuşuldu. Program boyunca 'sahip olmanın zararlarına' dikkat çeken Abdurreşid Şahin; insanın, şu hayatta canını en çok acıtan şeyin 'tanışması' için kendisine verilen güzellikleri 'tutmaya çalışması' olduğunu ifade etti. Tutmaya çalışmanın fıtratımızda varolmayan bir kapasiteye karşılık geldiğini dile getiren Şahin; insanın asıl hazinesinin ise 'yoksunluğunda' olduğunu vurguladı. Cenab-ı Hakkın bize acz ve fakr bağışlayarak 'isteme kapısı'nı açtığını belirten Şahin; ancak sahip olma, sonsuzlaştırma veya arzuladıklarını yaratabilme kapılarının insan için açık olmadığına dikkat çekti. Bu noktada, doğru ve mantıklı olanın üzerine yaratıldığımız yönümüzü geliştirmek olduğunu belirten Şahin; aksi bütün çabaların birer can acısı olarak ruhumuzu inciteceğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...