Türkiye Başkanlık Sistemine mi Gidiyor?

Türkiye başkanlık sistemine mi gidiyor?

Geçmişteki anayasalar da, 1982 Anayasası da cumhurbaşkanlarına Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilme yetkisi veriyor.

Her cumartesi, TV111'de izleyicisiyle buluşan Haftanın Yorumu programında bu hafta, Fethi Çağıl ve hukukçu Safa Mürsel, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na başkanlığı' meselesini ve bu mesele hakkında süren tartışmaların detaylarını masaya yatırdılar.

Çağıl'ın "Türkiye başkanlık sistemine mi gidiyor?" şeklindeki bir sorusu üzerine Mürsel; sahadaki uygulamadan böyle bir çıkarımın yapılmasının şu an için sağlıksız olduğunu, çünkü Türkiye'deki mevcut anayasanın, değil cumhurbaşkanına Bakanlar Kurulu'na başkanlık etme yetkisini; isterse kurulu toplantıya çağırma yetkisini bile verdiğini dile getirdi.

Bundan evvelki dönemlerde de, özellikle Özal döneminde, bu uygulamanın yapılageldiğini belirten Mürsel; o yüzden mevcut tartışmaların hukukî zemin olarak hiçbir anlam içermediğini, çünkü bu başkanlık uygulamasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihdas ettiği birşey olmadığını, durumun 'mevcut haklarını kullanmaktan ibaret olduğunu' ifade etti.

Ancak Türkiye'nin gündemini değiştirmek, yapay kavgalarla gündemi meşgul etmek amacıyla bu meselenin tartışılıyor olabileceğini belirten Mürsel; onun dışında bu meselenin ayakları yere basar bir endişeyi içermediğini, hele hele hukukî bir suistimali asla barındırmadığını sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...