Hayalgücümüz Başka Bir Hayatın Delili Olabilir mi?

 

İnsanın diğer canlılardan daha farklı veya üstün olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sadece bu dünya hayatı için yaratılmadığını, daha üst bir hayat mertebesine erişmek için buradaki varlığının ona bir basamak kılındığını nasıl idrak edebiliriz? Görünüşte varlığımız hayvanların varlığına çok benzerken bizi onlardan ayıran şey ne? İşte bu hafta, Holografik Bakış'ta Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, Bediüzzaman Said Nursî'nin İkinci Söz isimli eserinden hareketle böylesi sorulara cevaplar aradılar. Mezkûr metinde geçen; "Diğer adam ise, mü'mindir. Cenâb-ı Hâlıkı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahmân, bir talimgâh-ı beşer ve hayvan, ve bir meydan-ı imtihan-ı ins ü cândır..." ifadelerini bu arayışlarının eşiği kılan ikili, insanın ve hayvanın yaşamları arasındaki nüanslar üzerine ilginç şeyler söylediler.

Konuyu izah sadedinde, 'anne rahmindeki çocuk ve onun donanımlarının hikmeti' üzerine bir örnek veren Şahin; anne rahmindeki yaşamın, çocuk için asıl değil tebeî, yani bir talimgâh, bir geçiş süreci olduğunu yine donanımlarına ve duyularına bakarak anlayabildiğimizi ifade etti. Kulak gibi, göz gibi, burun gibi, el gibi, mide gibi duyularla annesinin karnında şekillendirilen ve donatılan bebeğin, zâhiren bakıldığında o süreçte hiç işine yaramayacak şeylerle kuşanmış gibi göründüğünü belirten Şahin; ancak ana rahmine veda ettikten sonraki hayatı düşünüldüğünde bu duyuların hikmetinin anlaşılabildiğini dile getirdi.

Buradan devamla hayvan ve insan arasındaki 'saadet/mutluluk' farklarına atıf yapan Tercan da; havyanlar dünyadaki sınırlı donanımlarıyla gayet mutlu mesut yaşarken, insanın donanımlarının fazlalığı nedeniyle bu hayatla bir uyumsuzluk/tatminsizlik yaşadığını, bunun da tıpkı anne rahmindeki bebek örneğinde olduğu gibi, 'yaratılışının başka bir âleme gitmek üzere' olduğunu gösterdiğini ifade etti. Görünüşte havyanların dünya hayatına insanlardan daha uyumlu, daha sorunsuz olduğunun görüldüğünü belirten Tercan; insanın buradaki yaşamının çeşitli arızalarla, dertlerle, sorunlarla dolu olmasının da asıl görev yerinin burası olmadığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...