İnsan Sermayesini Satmak Zorunda mıdır?

Her hafta Risale-i Nur'dan bir metni farklı açılardan tefekkür etmeye çalışan Holografik Bakış'ta birkaç haftadır 6. Söz konuşuluyor. Tevbe sûresinin 111. ayetinde zikredilen "Allah mü'minlerden nefislerini ve mallarını karşılığında cennet vermek sûretiyle satın almıştır..." manasının daha zengin biçimlerde anlaşılmaya çalışıldığı programda, bu bağlamda, fıtrat ve satmak arasındaki ilgi de ele alındı. İnsanın elindeki değerli şeyleri satmaya fıtraten bir temayül gösterdiğini belirten Abdurreşid Şahin; bu yönüyle ticaret yapmanın bir kabiliyet olarak hepimizde mevcut olduğunu ifade etti. Bunun, maddi alanda böyle olduğu gibi, manevi alanda da geçerli olduğunu belirten Şahin; ancak insanı böylesi bir ticaretten alıkoyanın elindeki sermayenin değerini ve onunla elde edebileceklerini bilmemesi olduğunu dile getirdi. Böyle bir insanı, manevi pazarda ticaret yapar hale getirmeden önce, elindeki malın kıymetini anlatmak gerektiğini belirten Şahin; bu perspektiften bakıldığında, ayet-i kerimenin fıtratımızda hemen karşılık bulan bir ihtiyaca tekabül ettiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...