Bediüzzaman'ın İnzivası da Siyasi Bir Tavır mıydı?

TV111'de her perşembe siyaseti 'gündemin cazibesine kapılmadan' konuşan program Cam Kulübeden'de "Bediüzzaman'ın inzivası" çok farklı bir açıdan tefekkür edildi. Mehmet Akif Memmi'nin "Siyasetin büsbütün dışında kalabilmek veya ondan soyutlanabilmek mümkün mü?" şeklindeki sorusu üzerine, Doç. Dr. Ahmet Yıldız; sosyal hayatın iktidarla bağı ve iktidarın da siyasetle irtibatı düşünüldüğünde, her insanın, şu veya bu düzeyde bir siyasetle muhatap olduğunun ve kendisinin de bir siyaset yaptığının (siyasi kararlara karşı tavırlar aldığının) görüleceğini ifade etti. Bu noktada Bediüzzaman'ın inzivasının da (ilgili metinlerinde kendisinin de altını çizdiği üzere) dönemin siyasetine karşı bir tepkisel duruş ortaya koyduğunu belirten Yıldız; tam da bu nedenle siyasetin tastamam dışında bir alandan bahsedebilmenin pek de mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...