II. Meşrutiyet Neden Başarısız Oldu?

II. Meşrutiyet neden başarısız oldu?

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Âdem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi; 'II. Meşrutiyet'i ve 'ortaya çıktığı dünya konjonktürünü' konuştular.

II. Meşrutiyet'in ruh olarak 'hürriyetten' beslendiğini belirten Ölmez; aslında ortaya çıktığı ilk dönemde gerçekten de meşrutiyet yönetiminin/yorumunun özgürlükçü olduğunu, hatta bu özgürlüğün bazı ifrat yorumlarla çeşitli asayişsizliklere bile sebebiyet verdiğini dile getirdi.

Fakat daha sonrasında Babıali Baskını ve 31 Mart Hadisesi gibi olaylarla meşrutiyetin bu ruhunu yitirdiğine dikkat çeken Ölmez; ortaya çıkan yeni otoriter yorumun, "Enver Paşa'nın mı istibdadı daha ağırdı, yoksa II. Abdulhamid'in mi?" tarzı sorgulamalara bile neden olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin demokrasi tarihinde daha sonra yaşanmış pekçok sorunun/arızanın kökenlerinin de yine bu dönemde ortaya çıktığını belirten Ölmez; cumhuriyet tarihi boyunca yapılan ihtilallerin ve inkılapların özlerinin/ilk adımlarının da yine bu dönemde atıldığına vurgu yaptı.

Bu yönüyle II. Meşrutiyet döneminin tam bir laboratuvar, bir deneme tahtası işlevi gördüğüne dikkat çeken Ölmez; bu denemenin önü çeşitli arızalarla kesilmese daha başarılı bir uygulamanın günümüze miras kalabileceğini sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...