Hüzün İnsana Neler Öğretir?

 

İnsan, Allah'a 'insaniyetiyle' yani 'insan oluşunun bütünlüğüyle' nasıl ibadet eder? Holografik Bakış'ta Abdurreşid Şahin, insanî olan herşeyin aslında kulluğun da parçası olduğuna dikkatlerimizi çekiyor. Bize olumsuz/negatif gelen yönlerimizin veya hislerimizin dahi, aslında bizi Allah'a yönlendirdiğini ve varoluşlarının bir hikmeti olduğunu vurguluyor. Hüzün üzerinden yaptığı örneklendirmeyle de bu tefekkürünü somutlaştıran Şahin, eminiz hepinizin hüzüne bakışını bir miktar güzelleştirecek. Hüzün de güzel olabilir mi? 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...