Rububiyet ve Uluhiyet Birbirinden Farklı Şeyler mi?

Rububiyet ve Uluhiyet birbirinden farklı şeyler mi?

Rububiyet kainatın işleyişindeki fiileri ve Allah'ın bu fiillerle eşyayı terbiye edişini anlatırken; Uluhiyet ise bu işleyiş sırasında ortaya çıkan bütün mahsulatın yine Allah'a ait olduğunu ifade eder.

Her perşemde TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Nur Penceresi programında Kenan Demirtaş, birbiriyle çok karıştırılan iki kavram olarak Rububiyet ve Uluhiyetin nüanslarını anlattı. Rububiyetin daha çok kainatın işleyişi ve Cenab-ı Hakkın bu işleyişteki tedbir, tanzim, terbiye ve idaresini ifade ettiğini belirten Demirtaş; Uluhiyetin ise kainatta yapılan tesbihat, tahmidat ve tenzihatın, yani ubudiyete bağlı bütün mahsulatın yalnız Allah'a ait oluşunun ifadesi olduğunu dile getirdi.

Bunu fabrika örneğiyle misallendiren Demirtaş, fabrikanın işleyişi için gereken bütün fiillerin Rububiyete, fabrikadan çıkan mahsulatın sadece patrona ait oluşunun ise Uluhiyete bir teşbih olarak, fehme yaklaştıran bir örnek olarak kullanılabileceğini söyledi. Varlığın da bu şekilde Allah'ın Rububiyeti, terbiye ediciliği ile maksada uygun işletildiğini belirten Demirtaş; fakat bu mahlukatın bu işleyiş sırasında yaptığı tesbih, tenzih ve ibadetlerin ise tamamının Allah'ın Uluhiyetine dair olduğunu dile getirdi. 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...