Yeni Nesil Dinden Neden Uzaklaşıyor?

Holografik Bakış programında günümüz insanının dinden uzaklaşmasının altında yatan 'temel sebepler' konuşuldu.

Dinsizliğin yaygın olarak tartışılan bir problem haline geldiğini dile getiren Şahin, topluma baktığımızda en büyük sorunun 'akletmemek' ve 'ahlaksızlık' problemi olduğunu söyledi. Ve “Akıl insanı ahlaka yönlendirir, fakat biz ahlakın neticesi olan fiilleri mutlaklaştırdık ve fiili ahlak gibi görmeye başladık” dedi.

“Toplumumuzda Özünden Koparılmış Geleneksel Bir Din Anlayışı Var”

Abdürreşid Şahin, gençlerin dinden uzaklaşmasının sebebini 'geleneksel ve kalıplaşmış bir din anlayışı' üzerinden açıklayarak, bir toplumdaki din anlayışının 'ata dinine' ya da 'taklidî bir dine' dönüşmesi neticesinde gelecek nesillerin bundan bir ahlak edinemeyeceğini söyledi.

Toplumumuzda özünden koparılmış dinî bir gelenek olduğunu söyleyen Şahin, Kur’an okuyup neden okuduğunu bilmeyen, dua edip kime ettiğini bilmeyen insanların olduğunu söyledi.

Yeni gelen neslin bu ikilemi gördüğü zaman bazı şeyleri sorgulamaya başladığını ifade eden Şahin, “İçi boşaltılmış bir şekilcilikle muhatap olan nesiller şekli reddetmeye başlıyor ve bizler ritüellerin içini din, ahlak ve akılla doldurmadığımız için dinden uzaklaşıyorlar” dedi.

 

Haber: Hatice Meryem AKOVALI

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...