Risalelerin Telif Hakkı Artık Diyanet'te

Risalelerin Telif Hakkı Artık Diyanet'te

Bakanlar Kurulu kararıyla Risale-i Nur'un basım yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildi.

Aylardır Nur talebelerinin merakla takip ettiği 'Risale-i Nur'a bandrol alım süreci'nde büyük bir adım atıldı. Bugün Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte artık Risale-i Nur'un basım yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nda olacak.

Metinlere dair yapılacak her türlü sesli, yazılı veya görüntülü çalışmanın Diyanet İşleri'nin onayıyla olacağını belirten karar, 'aslına uygunluk' ve 'telif şartlarına' uyulduğu takdirde, basmak isteyen herkese Risale-i Nur'u basabilme kapısını açıyor.

Kimin muhatap alınacağı bilinmediğinden aylardır çözümsüz bekleyen Risale-i Nur'a bandrol alım sürecinde muhatabı belirgin kılan bu adım, yakın zamanda bandrol alım işlemlerinin sağlıkla yürütüleceğinin de habercisi.

İlgili kararın ayrıntıları ise şöyle:

 

Eser sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) olan eserler üzerindeki hakların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kullanılmasına ilişkin karar

 

Hakların kullanımına ilişkin esaslar

Madde 1-(1) Eser sahibi Sait Okur (Bediüzzaman Said Nursi) olan ekli listedeki eserler üzerinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan tüm hak ve yetkiler Diyanet İşleri Başkanlığına aittir.

(2) Ekli listedeki eserler, aslına uygun olmak kaydıyla, Diyanet İşleri Başkanlığınca ya da Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği izin veya yetki çerçevesinde kişi ve kuruluşlarca işlenebilir, çoğaltılabilir, yayımlanabilir, temsil edilebilir veya işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen izin ve veya yetki çerçevesinde hareket edilmediğinin ya da eserlerin aslına uygun olma koşuluna riayet edilmediğinin tespiti halinde hukuki süreç başlatılır.

(3) Ekli listedeki eserler üzerinde 5846 sayılı Kanundan kaynaklanan hak sahipliğini belgelendiren kişilere, talep edilmesi halinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 5846 sayılı Kanunun 47 nci maddesi çerçevesinde münasip bir bedel ödenir. Bu bedel Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle belirlenir.

(4) Diyanet İşleri Başkanlığınca, ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler, hak sahiplerine ödenecek münasip bedelin karşılanması için kullanılır. Ekli listede belirtilen eserler üzerindeki hakların kullanılması ve kullandırılması bakımından Diyanet İşleri Başkanlığınca bir kuruluşun yetkilendirilmesi ve bu kuruluş tarafından hakların kullanılması sonucu bir gelir veya kullandırılması suretiyle telif geliri elde edilmesi halinde, bu gelirler; ekli listedeki eserlerin basım, yayım ve tanıtım ile eser sahibinin tamamına yönelik gerçekleştirilecek kültürel, sosyal ve eğitim amaçlı her türlü hizmet, faaliyet ve proje için kullanılır veya bu amaçlar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığının görüşü alınarak ilgili kişi veya kuruluşlara kullandırılır.

 

Yürürlük

Madde-2 (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde-3 (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...