Meallerden Hüküm Çıkarmak Neden Yanlış?

TV111'de her hafta, İslamî ve Kur'anî bir kavramı, Risale-i Nur metinlerinin perspektifi ve yardımıyla tefekkür eden program Kavram Atölyesi'nde geçtiğimiz haftalarda 'ehl-i kitap' kavramı konuşuldu. Müslüman-kâfir ilişkilerini belirleyen ayetlere dair değerlendirmelerin de yapıldığı programda, özellikle modern zaman mü'minlerinin dikkat etmesi gereken bir tehlikeye dikkat çekildi. Herhangi bir tefsir ihtisasına sahip olmadan, sadece Kur'an meallerine bakarak, oradan hüküm çıkarmanın yanlışlığına vurgu yapan ilahiyatçı Kenan Demirtaş; Müslüman-kâfir ilişkisinin sınırlarına dair hükümler içeren ayetlerde de böylesi yanlışlara çok düşüldüğünü ifade etti.

"Kâfirleri dost edinmeyin!" emrinin, bazı naehil kişilerin zihinlerinde, sanki 'onlarla kurulan her türlü bağ küfürmüş gibi' anlaşıldığını belirten Demirtaş; bunun, bırakınız tefsir usûl ve kaidelerini, İslam tarihindeki uygulamaları açısından da sorumlu bir yorum olduğunu dile getirdi. Kişinin, tefsir gibi derinlikli ve kapsamlı bir alanda hiçbir eğitim görmeden (veya bu ilmin geçmiş muktesebatına vakıf olmadan) böyle şeylere teşebbüs etmesinin 'acınması gereken bir hal' olduğunu belirten Demirtaş; bu nedenle Kur'an'da dair tefekkürlerin, mealler üzerinden değil, mümkün mertebe tefsirler üzerinden yapılmasının gerektiğini (böylesinin daha istikametli olduğunu) sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...