STK'lar Siyasi Yapılar mıdır?

İktidar ve muhalefet ayrışması hangi noktada ortaya çıkar? Siyaset sadece devletin veya siyasi partilerin tekelinde olan bir kavram mıdır? Devletin siyasetiyle STK'ların yaptığı siyasetin ayırıcı vasfı nedir? Sivil siyaset hangi noktadan sonra sivilliğini kaybeder?

Siyasetin ve ilgili kavramların derinlikle tefekkür edildiği program Cam Kulübeden'de siyasal iktidarı sivil siyasetten ayıran nüansa dikkat çekildi. Otorite sahibinin, sivil siyasete nazaran, 'doğrudan iktidara talip olma' ve 'bağlayıcı kararlar alabilme' yeteneklerine sahip olduğunu dilegetiren Doç Dr. Ahmet Yıldız, bu yetkiye sahip olan kurumun ise devlet olarak isimlendirildiğini belirtti.  STK'ların da, çeşitli dinî cemaat ve grupların da, karar alma aşamalarını etkileme açısından siyasi faaliyetler gösterebileceğine dikkat çeken Yıldız; ancak bunların siyasete temaslarının 'bağlayıcı karar alabilme yeteneğine sahip olmadığına' vurgu yaptı.

Otoritenin, meşru olursa, gönüllü itaat denilebileceğimiz bir şekilde toplumdan kararlarına uymasını talep edebileceğini dile getiren Yıldız, muhalefetin de tam bu noktada 'alınan kararların meşruluğunu hukukî çerçevede sorgulama' amacı taşıdığını sözlerine ekledi. 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...