Osmanlı'nın Napolyon'u Kimdir?

Osmanlı'nın Napolyon'u kimdir?

Enver Paşa ve Napolyon arasında kurulan benzerlikler sadece karakter özellikleriyle sınırlı kalmıyor.

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Âdem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi; her hafta, yakın tarihin bir kesitini Bediüzzaman'ın hayatı paralelinde analize tâbi tutuyorlar. Programda bu hafta, Ölmez ve Memmi, I. Dünya Savaşı'na doğru giden süreçte İstanbul'da yaşananları ve bu perspektiften 'İttihat ve Terakki'nin değişen yönetim anlayışını' konuştular.

İttihat ve Terakki içinde Enver Paşa'nın özellikle incelenmesi ve üzerinde durulması gereken birkaç isimden birisi olduğunu belirten Ölmez; Balkan Savaşları'ndan sonra yaptığı uygulamaların da böylesi bir analize tâbi tutulması gerektiğini ifade etti. 1300 yaşlı subayın ordudan emekli edilmesi (ki o dönem için ciddi bir rakamdır bu) ve ordunun gençleştirilmesi olarak görülen reformun, aslında Enver Paşa'nın ordu üzerindeki etkisini ve konumunu da güçlendirdiğini belirten Ölmez; bu konumu ve karizmasıyla Enver Paşa'nın "Osmanlı'nın Napolyon'u" olarak da anıldığını dile getirdi.

Başka noktalardan da Enver Paşa ve Napolyon arasında benzerlikler kurulabileceğini belirten Ölmez; iki ismin de vatansever, iki ismin de komitacı olmalarının yanısıra orduları başında yaşadıkları olayların da birbirine benzer özellikler taşıdığını dile getirdi.

Örneğin; Napolyon'un Rusya seferine beşyüzbin kişiyle çıktığını ancak onbin kişiyle döndüğünü belirten Ölmez; tıpkı buna benzer şekilde Enver Paşa'nın da doksanbin civarında askerle gittiği Sarıkamış'tan büyük kayıplarla döndüğünü dile getirdi. Her iki ismin de Rusya'yla yaşadıkları kaderin ve yaşadıkları hüznün birbirine benzediğini belirten Ölmez; coğrafyayı ve iklimi önemsemeyişlerinin bu iki heyecanlı ve vatansever komutana da acı bedeller ödettiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...