Bediüzzaman 'sahabe mesleği' derken neyi kastediyor?

Nur Penceresi'nde "Risale-i Nur'un Ehl-i Sünnet caddesindeki yerini" konuşan ilahiyatçı Kenan Demirtaş, Bediüzzaman'ın 'sahabe mesleği' dediği şeyin tarifine dair de önemli tesbitlerde bulundular. Sahabe mesleğinin tasavvuftan ziyade iman hakikatlerinin sırr-ı akrebiyetle doğrudan inkişafına baktığını belirten Demirtaş, Bediüzzaman'ın tefsir metodu içerisinde bu yolu tekrar canlandıracak bir marifetin de saklı olduğunu ifade etti. Mezkûr yolun aslında 'veraset-i nübüvvet mesleği' olduğunu belirten Demirtaş, Risale-i Nur mesleğini tasavvuftan ayıran en önemli nüansın bu akrebiyet-kurbiyet ayrımında mündemiç olduğunu sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...