Akademik alanda umut veren bir girişim: Lexiqamus

Makine-i Ahval'in 3. Bölümünün Derkenar'ında, yazar Metin Karabaşoğlu ve Şener Boztaş, Ahmet Abdullah Saçmalı'nın Lexiqamus çalışmasını ve bu çalışmanın bilimsel alanda bize gösterdiği sorunları konuştular.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...