Sünnet, Aslında Esma'ya Uygun Yaşamaktır

 

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan, İlahiyatçı Kenan Demirtaş ve Emine Demirtaş Sirkecioğlu'nun hazırlayıp sunduğu Kavram Atölyesi'nde bu hafta 'sünnet' ve 'vahiy' kavramları Bediüzzaman'ın metinleri ekseninde analiz edildi. Sünnet kavramı analiz edilirken hadis kavramına da temas etmenin kaçınılmaz olduğunu belirten Kenan Demirtaş; hadisin ise, senetli bir şekilde Allah Resulüne dayandırılabilen sözler olduğunu ifade etti.

 

 

 

Sünnetin bize taşınmasında hadislerin kritik bir öneme haiz olduğunu belirten Kenan Demirtaş; bu nedenle geçmiş ulemanın bu sözleri kayıt altına almada ve sınamada usûller/ilmî metodlar geliştirdiğine dikkat çekerken; sünnet-i seniyyenin de tam bu noktada hadislerle bize taşınan bilginin hayata aktarımı olduğunu dile getirdi.

Bediüzzaman'ın ise sünneti Cenab-ı Hakkın esmasına ayinedarlıkta bir sınır ve bir edep fonksiyonuyla vurguladığına dikkat çeken Demirtaş; "Sünnet-i Seniyyedeki edep, o Sâni-i Zülcelâlin esmâlarının hudutları içinde bir mahz-ı edep vaziyetini takınmaktır..." cümlesine atıf yaparak, Allah Resulünün yaşayışının aslında bize esma-i hüsnaya uygun ve dengeli bir yaşamın derslerini içerdiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...