İnsan Siyasetsiz Yaşayabilir mi?

TV111'de her perşembe izleyicisiyle buluşan Cam Kulübeden'in ilk bölümünde Doç. Dr. Ahmet Yıldız ve tarihçi Mehmet Akif Memmi, siyasetin tanımı, gerekliliği ve Bediüzzaman'ın siyasete bakışını konuştular. Memmi'nin; 'siyasetsiz veya siyasetin dışında varolabilmenin mümkün olup olmadığı' yönündeki sorusu üzerine Yıldız; siyasetin 'devlet merkezli bir şekilde tanımlanmadığı zaman' hayatın her alanında varolan bir olguya denk geldiğini vurguladı. Birden fazla insanın olduğu her yerde farklılıkların varolacağını ve bu farklılıkların uyumla yönetimi konusunda siyasetin gerekli bir araç olduğunu belirten Yıldız; ayrılıklardan 'çatışma' değil bir 'medeniyet' doğmasının ancak bu aracın doğru kullanımıyla mümkün olduğunu dile getirdi. Bu anlamda bir müslümanın aile hayatında, işte, sokakta, mahallede veya çeşitli toplumsal yapılar içinde bir siyasi etkileşime maruz kaldığını belirten Yıldız; bu şekilde tanımlanırsa, siyasetin her insanın hayatının parçası olduğunu ve ondan uzak duruşun dahi onun içinde bir anlam ifade ettiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...