Bediüzzaman Tımarhaneye Neden Gönderildi?

Alternatif Bakış, geçtiğimiz hafta, çok önemli bir konuyu "Bediüzzaman'ın direnirken öğrettiklerini" müzakere etti. Toptaşı Tımarhanesi'ne sevkedilmesi üzerine doktorla aralarında geçen diyaloğun okunduğu programda, Bediüzzaman'ın, hem o dönem hem bugünler için 'direnme ahlakına' dair öğrettikleri analiz edildi. Şener Boztaş'ın sorusu üzerine tımarhaneye uzanan süreçte yaşananları da aktaran yazar Metin Karabaşoğlu, iki ana sebebin bu sevkin gerekçelerini şekillendirdiğini dile getirdi. Bunlardan birincisinin; Bediüzzaman'ın, Şark âlimlerine yeterince kıymet verilmediğini ve küçümsenmelerinin yanlış olduğunu İstanbul ulemasına göstermek için, cesaretle 'her soruya cevap verileceğini' ifade etmesi olduğunu belirten Karabaşoğlu; ikinci gerekçenin ise, İstanbul'a Medresetü'z-Zehra isminde bir dertle gelen Bediüzzaman'ın bürokraside yaşadığı oyalanmalara gösterdiği tepki olduğunu ifade etti. Bu ve benzeri alışık olunmayan tavırlarından dolayı Bediüzzaman'ın o dönemde tımarhaneye sevkedildiğini belirten Karabaşoğlu, ancak Toptaşı Tımarhanesi'nde bir asır önce doktora söylediklerinin, bugün dahi mü'minlerin akıllarına ışık tuttuğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...