Niyet, Düşünceleri Nasıl İbadete Çevirir?

Risale Ayracı yeni sezonda sünnet-i seniyyenin dindeki önemini ve bir mü'minin hayatındaki 'olmazsa olmaz' konumunu tefekkür ediyor. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin "Mirkatu's-Sünne" isimli 11. Lem'ası üzerinden yapılan bu tefekkür yolculuğunda, geçtiğimiz hafta, "sünnet-niyet-ibadet" ilişkisi de masaya yatırıldı. Sünnet-i seniyyeye ittiba fikriyle/kastıyla işlenen amellerin aynı zamanda (ister istemez) niyet sahibi de olduklarına dikkat çeken İkram Arslan; niyetin ise âdetleri, amelleri ve hatta düşünceleri dahi ibadete çevirebilir bir mahiyetinin olduğunu ifade etti. Birşeyi "Allah Resulü (a.s.m.) öyle yapıyor" diye yapmanın içerisinde zımmî olarak "Allah öyle yapılmasını istiyor" maksadını da sakladığını belirten Arslan; bu nedenle bir mü'minin sünnete ittibasının ona rıza-i ilahîyi kazandıracak niyet melekesini de kazandırdığını, yani sünnetin mü'mini hayırlı niyetlere sahip kıldığı sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...