Bediüzzaman Hutbe İçin Neden Şam'ı Seçti?

Bediüzzaman hutbe için neden Şam'ı seçti?

Şam, İslam tarihi boyunca hep önemli bir konumda oldu.

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Âdem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi; her hafta, yakın tarihin bir kesitini Bediüzzaman'ın hayatı paralelinde analize tâbi tutuyorlar. Programda bu hafta, Ölmez ve Memmi, Hutbe-i Şamiye'yi ve hutbenin verildiği dönemdeki Osmanlı ve dünya konjonktürü konuştular.

Şam'ın, coğrafî ve tarihî açıdan da, Hutbe-i Şamiye'nin verildiği yer olarak seçilmesinin araştırılması gereken bir husus olduğuna dikkat çeken Ölmez; İstanbul'u ve Kürdistan coğrafyasını bilen ve oralarda zaten tanınmakta olan Bediüzzaman'ın; tüm İslam âlemine seslenmek için Şam'ı seçmesinin farklı boyutları olabileceğini ifade etti. O hutbe sırasında Bediüzzaman'ı binlerce kişinin dinlediğini ve bu kalabalık içinde pekçok da âlim bulunduğunu aktaran Ölmez; bu noktada Şam'ın özelde Arap, genelde İslam coğrafyasıyla haberleşme/konuşma açısından bir telefon ahizesi hükmünde kıymetli olduğunu belirtti.

Meselenin tarihselliğine baktığımızda ise İslam medeniyetinin en gözde merkezlerinden birisinin de; Bağdat, Kahire, İstanbul ile birlikte Şam olduğuna vurgu yapan Ölmez; bölgenin aynı zamanda pekçok tasavvuf ekolüne de ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Şam'ın, Emeviler döneminde, İslam medeniyetine başkentlik de yapmış olduğunu belirten Ölmez; Hutbe-i Şamiye'nin böylesi perspektiflerden de irdelenmeye ve incelenmeye ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...