Hutbe-i Şamiye Neden Önemli?

Hutbe-i Şamiye neden önemli?

Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye isimli eseri aynı zamanda bir tarih felsefesidir. Yıkılan, zayıflayan ve eski dinamiznini kaybetmiş İslam medeniyetine yeniden kimliğini kazandırmak için bir haykırıştır.

TV111'de her hafta izleyicisiyle buluşan Tarih İçinde Bediüzzaman programında Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Âdem Ölmez ve Mehmet Akif Memmi; her hafta, yakın tarihin bir kesitini Bediüzzaman'ın hayatı paralelinde analize tâbi tutuyorlar. Programda bu hafta, Ölmez ve Memmi, Hutbe-i Şamiye'yi ve hutbenin verildiği dönemdeki Osmanlı ve dünya konjonktürü konuştular.

Dönemin İslam coğrafyasında Osmanlı'dan başka bağımsız İslam devleti kalmadığına dikkat çeken Ölmez; Kafkaslardaki İslam devletlerinde Rusların hâkimiyeti; İran'da, Hindistan'da ve Afganistan'da İngiliz hâkimiyeti olduğu bir dönemde Osmanlı devlet ricalinin ve münevverlerinin büyük bir korku içinde olduklarını ve böylesi gelecek endişesi taşınan bir dönemde Hutbe-i Şamiye'nin ayrı bir önem ifade ettiğini belirtti.

Özelde Osmanlı ve genelde İslam toplumunun mezkûr zaman diliminde en muhtaç olduğu şeyin 'ümit' ve 'özgüven' olduğunu belirten Ölmez; istiklaliyetini 'kendi medeniyet değerlerinden' beslenerek nasıl başarabileceklerini duymaya o dönem müslümanlarının büyük bir ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Bediüzzaman'ın Hutbe-i Şamiye isimli eserinin, tam da bu noktada önemli ve anlamlı olduğunu belirten Ölmez; hutbenin bu fonksiyonu ile aynı zamanda bir 'tarih felsefesi' özelliği taşıdığını sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...