Nur Talebeleri Allah Rızasını 'Başarıda' veya 'Sayı Çokluğunda' Aramaz

Alternatif Bakış Özel'de Risale-i Nur mesleği ile FETÖ'nün farklılıklarını analiz eden yazar Metin Karabaşoğlu; bu farklardan en önemlilerinden birisinin de 'başarı' ve 'sayı çokluğu' üzerinden yapılan çıkarımlar noktasında düğümlendiğini belirtti. Risale-i Nur mesleğinde gidenlerin, Bediüzzaman'ın metinlerinden aldıkları dersle, sayı çokluğunu veya muvaffakiyeti asla rıza-i ilahînin garantisi olarak düşünmemeleri gerektiğini belirten Karabaşoğlu; ancak Fettullahçılık içinde hem sayı çokluğunun hem de kısa sürede elde edilen büyük maddi başarıların 'seçilmişlik sanrısı' üretmekte kullanıldığını ifade etti:

"İhlas Risalesi'ndeki birinci ölçü nedir? "Amelinizde rıza-i ilahi olmalı!" Maddi başarıyla ilgili, rıza-i ilahî paralelinde, söylediği birşey var Bediüzzaman'ın: "Cenab-ı Hakkın rızası kesret-i etba ve fazla muvaffakiyet ile kazanılmaz." Amelin rıza-i ilahiye ulaşıp ulaşmadığı ölçüsü 'sayı çokluğu' değildir. Veya 'fazla başarılı' bir görünüme sahip olmak değildir. Bu yapı, kesret-i etba/sayı çokluğu ve fazla başarıyı bir meşruiyet ve seçilmişlik olarak yorumladı."

Belki bu noktada bir kısım nur talebelerinin de özeleştiriye ihtiyaç duyduklarını belirten Karabaşoğlu; FETÖ'nün sayı çokluğundan veya başarısından etkilenenlerin Bediüzzaman'ın metinleriyle amel etmemiş olduğunu veya onun ölçüleriyle hareket etmemiş olduğunu dile getirdi. Sahadaki bu hataların Risale-i Nur metinleriyle ilgisinin olmayacağına vurgu yapan Karabaşoğlu; bu noktada nur talebelerinin de dikkatini İhlas Risalesi'ne çekti:

"Nur talebeleri, İhlas Risalesi'ndeki bu derslere rağmen, bu yapı hakkında safdilliğe düşmemeliydiler. Ellerindeki kitap, Bediüzzaman'ın onlara miras bıraktığı ölçüler, içlerinden safdillik yapanların bu hatalarına asla müsaade etmeyecek yeterli basireti, feraseti ve iz'anı içeriyordu."

Bu noktada, Risale-i Nur mesleği ile Fettullahçılık arasındaki en temel ayrımlardan birisinin de altını çizmiş olan Karabaşoğlu; 'sayı çokluğu' veya 'maddi başarı' gibi ölçülerle kendisini ve başkalarını değerlendirenlerin elbette Risale-i Nur metinlerinden ve mesleğinden uzağa düşeceklerini sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...