Bediüzzaman, Ona Neden 'Gizli Kahraman' Dedi?

 

Bediüzzaman'dan Mektup Var'da, her hafta, lahikalardan bir mektup derinlikli bir analize tâbi tutuluyor. Yazar Metin Karabaşoğlu ve hukukçu-yazar Ahmet Özkılınç'ın farklı bakış açılarıyla zenginleşen programda, sık sık lahikalarda bahsi geçen kişilerin hayatlarına dair de bilgiler veriliyor. Geçtiğimiz haftalarda, Emirdağ Lahikası'nın ikinci cildinde geçen bir mektuptan hareketle Berber Burhan ağabeyin hayatına değinildi. Bediüzzaman'ın ona neden 'ümmi ve gizli kahraman' dediğini analiz eden ikili, Burhan ağabeyin, ümmiliği ile beraber 'yazmak' gibi önplana çıkan hizmetler yapamasa da berberliği vesilesiyle arkaplanda birçok kişinin Risaleleri tanımasında emeği olduğuna dikkat çekildi. Bediüzzaman'ın 'gizli kahraman' derken aslında onun bu 'çok önplana çıkmamış' hizmetlerine de vurgu yaptığını belirten Metin Karabaşoğlu; bu açıdan yapılan her hizmette görünenlerin ardında görünmeyen pekçok kahraman bulunduğunu sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...