'Sünni Dışlayıcılığı'nın Aleviliği Sola Yaklaştırması Tehlikesini Bediüzzaman Öngörmüştü!

'Sünni dışlayıcılığı'nın Aleviliği sola yaklaştırması tehlikesini Bediüzzaman çok önceleri öngörmüştü

TV111 ekranında pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Alternatif Bakış programında, yazar Metin Karabaşoğlu, Aleviliğin önceleri DP'ye yakınken daha sonra sola yakınlaşmasında sadece rejimin değil, Sünni itikadının özünde olmayan bir şekilde toplumda yer alan 'dışlayıcılığın' da pay sahibi olduğunu ifade etti.

“Ey ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve cemaat! Ve ey Al-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz eden Aleviler! Çabuk bu manasız ve hakikatsiz, haksız, zararlı olan nizaı (çekişme) aranızdan kaldırınız. Yoksa, şimdi kuvvetli bir surette hükmeyleyen zındıka cereyanı, birinizi diğerinin aleyhinde alet edip, ezmesinde istimal edecek. Bunu mağlup ettikten sonra o aleti de kıracak. Siz ehl-i Tevhid olduğunuzdan uhuvveti ve ittihadı emreden yüzer esaslı rabıta-i kudsiye mabeyninizde varken, iftirak, iktiza eden cüz’i meseleleri bırakmak elzemdir” (Lem’a’lar) ikazını yapan Bediüzzaman'ın özellikle bu tehlikenin altını mektuplarında çizdiğini belirten Karabaşoğlu, "Eğer Bediüzzaman'ın o zaman öngördüğü bu tehlike geniş toplum kesimleri tarafından da farkedilseydi, Aleviler bugünkü kadar Sünnilerden ötekileşmiş ve sola yakınlaşmış olmazlardı" dedi.

Sola bu yakınlaşmanın Aleviliğin sol kesim tarafından sözde daha çok sahiplenilmesiyle ilgili olduğunu belirten Karabaşoğlu; sorunu giriftleştiren düğümlerden birisinin de bu kırılma olduğunu ifade etti.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...