Gaflet Nefsin Mesleğidir

Gaflet nefsin mesleğidir

"Burada 'ey nefsim' demekle şuna dikkat çekiliyor: Nefis gafleti ve fıskı çok yapar. Yani mesleği o zaten. Dolayısıyla nefsimizin hissesini verebilmek için bunu söylememiz gerekiyor."

Her hafta TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Risale metinlerini farklı açılardan irdeleyen Holografik Bakış'ta bu hafta, Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, İkinci Söz'den hareketle Bediüzzaman'ın 'nefsine hitap etmekle neyi başarmayı amaçladığı' üzerine analizlerde bulundular. Mezkûr metinde geçen;

"Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam, kâfirdir. Veya fâsık, gafildir. Şu dünya, onun nazarında bir matemhane-i umumiyedir. Bütün zîhayat, firak ve zevâl sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalâletinden neş'et edip onu mânen tâzip eder..."

cümlelerini analiz eden ikili; burada geçen kafir ve fasık ayrımını, 'insanın nasihati/tebliği üzerine alınabilmesi' açısından değerlendirerek şunları söylediler:

"Burada 'ey nefsim' demekle şuna dikkat çekiliyor: Nefis gafleti ve fıskı çok yapar. Yani mesleği o zaten. Dolayısıyla nefsimizin hissesini verebilmek için bunu söylememiz gerekiyor. Zaten bunun varlığı da, yani fasık ve gafilin pratikte varolması da bunu söylüyor. 'Buradaki yorum sadece kafirlere bakmıyor. Bu seni de ilgilendiren bir meseledir...' demeye getiriyor.

'Sen de belki fasık ve gafilsin, dolayısıyla burayı sadece birilerine söylenen/nakledilen ibretlik birşey olarak alma! Başkalarına söylemen gereken bir mesele olarak düşünme. Kendine de hatırlatman gereken bir mesele olarak gör!' demeye getiriyor. 'Eğer sen imanın iktizasını yerine getirmez; bilinçli, şuurlu ve mantıklı olarak muhatap olmazsan ve tasdik etmezsen, senin içinde yaşadığın bu cehennem de, yani şurada gördüğün şeyler de aslında nefsin bir oyunudur. Nefsin sana gösterdiği bir âlemdir; bencilliktir, fısktır. Bu fısk sana âlemi böyle gösteriyor. Bundan kurtulmak istersen çözümü de budur!' diyor."

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...