Cemaatlerin 'Siyasî Kanaati' Olmaz mı?

Cemaatlerin 'siyasî kanaati' olmaz mı?

Cemaatler de birer sivil toplum örgütü olarak Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren hususlarda kanaatlerini beyan edebilirler. Bunu engellemek, demokrasinin yara almasıdır.

Her cumartesi, TV111'de izleyicisiyle buluşan Haftanın Yorumu programında bu hafta, Fethi Çağıl ve hukukçu Safa Mürsel, "Cemaatler siyasileşiyor mu?" sorusunu ve bu sorunun üzerine süren tartışmaları masaya yatırdılar.

Cemaatlerin içerdikleri geniş toplum kesimleri itibarıyla, ister istemez ve belki de gerekli bir şekilde, Türkiye'nin geleceğine, herkesi etkileyebilecek siyasi meselelere dair kanaat beyan etmesinde yadırganacak birşey olmadığını belirten Mürsel; aksine, eğer bu insanların kanaatlerini meşru şekilde beyan etmeleri engellenirse, bunun demokrasinin gerektirdiği çoksesliliğe aykırı olacağını dile getirdi.

Kanaat önderlerinin veya cemaat liderlerinin, elbette sonuçları kendilerini de doğrudan veya dolaylı etkileyen meselelerde konuşabileceklerini belirten Mürsel; bugün böylesi birçok yapılanmanın da bir sivil toplum yapılanması olarak görevini ifa ettiğini ifade etti.

Bu noktada, nereden sonrasının siyasileşme, nereden öncesinin sivil toplum tavrı olduğunun sağlıklı analiz edilmesi gerektiğini belirten Mürsel; her kanaat beyanının siyasileşme kategorisine konmasının yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...