İnsan, Allah'ın Rahmetinin Kapsamı Dışına Çıkar mı?

 

Bediüzzaman'dan Mektup Var'da bu hafta Üstad Hazretlerinin Kastamonu'daki sürgün döneminde, talebelerini teselli için yazdığı bir mektup tefekkür edildi. Kastamonu'nun özellikle ilk yıllarında Isparta, Barla ve havalisindeki talebelerinin Bediüzzaman'a ulaşamamaktan ötürü çok üzgün olduklarına dikkat çekilen programda; Bediüzzaman'ın mezkûr mektubunun bugünün insanlarına nasıl bakış açısı zenginlikleri sunduğu analiz edildi. Bediüzzaman'ın, her metninde olduğu gibi, bu metninde de Allah'ın rahmetini hatırlattığına dikkat çeken Metin Karabaşoğlu; bu açıdan, insanın, Allah'ın rahmetinin kapsamı dışına çıkmasının mümkün olmadığını, ancak o rahmetin kapsamında olduğundan gafil olduğu zamanların sözkonusu olabileceğini ifade etti. Asıl imtihanın da bu gaflet anlarında o gafletten sıyrılıp Allah'ın rahmetinin izlerini okumak olduğunu belirten Karabaşoğlu; insanın dünya hayatındaki en büyük sorumluluğunun da bu olduğunu hatırlattı.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...