Türkiye Laik Bir Devlet Olarak mı Kuruldu?

TV111’de yayınlanan “Alternatif Bakış” programında konuşan Metin Karabaşoğlu ve Ömer Faruk Uysal, "Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olarak kurulmadığını" ifade ettiler.

Metin Karabaşoğlu, ilk olarak "Türkiye Cumhuriyeti’nin Demokratik-Laik Sosyal bir hukuk devleti olarak kurulup kurulmadığı" sorusuna cevap verirken “Türkiye Cumhuriyeti devletin dini İslam’dır ibaresini taşıyan bir anayasa ile kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına uluslararası zemin hazırlayan Lozan Antlaşması’da bu ülkeyi Müslüman bir ülke olarak tarif ediyordu” dedi.

 

Laiklik Tanımı Altında La-Dinilik

Metin Karabaşoğlu, Türkiye’nin kuruluş yolculuğunun İslam dini ibaresini taşıyarak başladığını fakat bu yolculuğun daha sonra farklı bir hal aldığını ifade ederek, “Türkiye’de laiklik tanımı altında la-dinilik, yani din düşmanlığı, din tahripçiliği gözetildi. Laiklik her zaman için bu anlayışın maskesi oldu” dedi. Karabaşoğlu sözlerine, “Laiklik tanımına göre ‘din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması’ dendi, ama devlet her zaman dine karıştı” cümlelerini ekledi.

Türkiye’de bir zamanlar devletin dini kendi istediği şekilde biçimlendirmeye çalıştığını, bu açıdan bakılınca da Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir zaman laik bir devlet olmadığını ifade eden Karabaşoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman devletin dine karıştığı, dindara karıştığı ve devletin dini, dindarı belli bir ideoloji çerçevesinde biçimlendirmeye çalıştığı bir devlet oldu” dedi.

 

Türkiye’de Laiklik Vicdan Hürriyetinin Tersi Olarak Kullanıldı

Ömer Faruk Uysal ise laikliğin din ve vicdan hürriyetinin sağlanması olarak tanımlanabileceğini ve devletin çeşitli din, mezhep, tarikat ve dini yapılar karşısında tarafsız olması manalarını da içinde barındırdığını ifade ederek, “Laiklik Türkiye’deki uygulanış şekli açısından İslamî sosyolojiyi boğmak, sesini kısmak ve değiştirmek, dönüştürmek, pozitivist ve natüralist bir dine hatta ateizme evirmek için kullanılmıştır” dedi.

 

Haber: Hatice Meryem AKOVALI

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...