İman Hizmeti Yapanlar Siyasetten Uzak Durmalıdır

TV111 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alternatif Bakış Özel'de, yazar Metin Karabaşoğlu, FETÖ ve dinî cemaatler arasındaki bir farklılığı 'siyasetle ilişkileri üzerinden' analiz etti. Özelde nur cemaatlerinin, genelde ise tüm dinî cemaatlerin siyaseti bir 'hizmet aracı/yöntemi' olarak görmediklerini belirten Karabaşoğlu; böyle bir anlayışa sahip olmanın sakıncalarını ise yine Bediüzzaman'ın Şualar'da yeralan bir metniyle izah etti:

"14. Şua'da yeralan bir paragrafta diyor ki Bediüzzaman Hazretleri: "Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir." Bunu, 16. Lem'a'da nasıl açıklıyor? İmana fen ve felsefeden gelen bir taarruz var. Dalalet o cihetten geliyor ve çok etkili oluyor. Buna karşı manevi bir mücahede lazım. 

Siyaset yoluyla mücadele etsen... Siyaset ne yapar? Siyaset kafiri müslüman eder mi? Siyaset, bilakis, kafiri münafık eder. Korkudan veya menfaat endişesinden küfrünü gizler. Kalbi kafir olduğu halde müslüman ağzıyla konuşur. Ki münafık kafirden daha şiddetlidir, zararlıdır, tehlikelidir." 

İzahlarının devamında siyasetin veya iktidarın iman hizmeti için neden doğru bir yol olmadığını da açıklayan Karabaşoğlu; bu yönüyle FETÖ'nün, tam da bu noktada Risale-i Nur'daki mezkûr hakikati anlayamayarak siyasetle ilişkisinde istikameti koruyamadığını belirtti. Bediüzzaman'ın bu analizinin sadece kendi zamanına değil, bütün zamanlardaki cemaatlere ve hizmet gruplarına rehber olacak bir nitelik taşıdığını belirten Karabaşoğlu; siyasetle ve iktidarla ilişkisini bu düzeyde sürdürmeyen tüm grupların hem kendileri hem de ümmet için gelecekte bir tehlike arzedeceklerini dile getirdi:

"Kalplerdeki manevi arızanın tedavisi siyasetten geçmiyor. Siyaset, kalbi küfürden imana getirmez. Küfürden nifaka götürür. Bu analiz son derece önemli bir analizdir. Dini hayatın ikbalini ve istikbalini siyasette gören bütün dindarlar için 'kulaklara küpe olması gereken' harkulade bir ölçüdür. Kalplerin ıslahı açısından siyaset ve iktidar yol değildir. Kalplerin ıslahı için, siyaset ve siyasi menfaatle asla ilintilendirilemeyecek, saf bir manevi hizmet, saf bir iman hizmeti, saf bir Kur'anî ders ve tebliğ gerekir."

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...