Geriden Başlayan Geride Kalmak Zorunda Değildir

 

Siyer Okumaları'nda bu hafta Bedir Savaşı öncesinde yaşanan hadiseler ve cihadın emredilmesi konuşuldu. Mü'minleri Bedir Savaşı'na götüren sürecin analiz edildiği programda, önplana çıkmamış bazı önemli/eşzamanlı ayrıntılara da dikkat çekildi. Bu ayrıntılardan birisinin de Hz. Ebu'd-Derda'nın müslüman oluşu olduğunu belirten Karabaşoğlu; Medine'deki Araplar içinde en son müslüman olan kişinin Ebu'd-Derda olduğuna vurgu yaptı. Fakat Hz. Ebu'd-Derda'nın bu gecikmeye rağmen ilimde ve fazilette Medineli müslümanlar içerisinde çok ilerlediğini ifade eden Karabaşoğlu; bu durumun da herkes için "Geriden başlayan geride kalmak zorunda değildir!" dersi içerdiğini belirtti. Hz. Ömer'in de Mekkeli müslümanlar içerisinde böyle bir örneklik içerdiğine dikkat çeken Karabaşoğlu; hem Hz. Ebu'd-Derda'nın hem de Hz. Ömer'in hayatlarının bu gözle daha fazla tefekkür edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...