Müslüman için seküler bir alan yoktur

Şener Boztaş ve Metin Karabaşoğlu'nun insana, topluma ve hayata dair meseleleri derinlemesine analiz ettiği program Makine-i Ahval'de, geçtiğimiz hafta, 'taktiksel davranış' ile 'hikmet'in farkı konuşuldu. Taktiksel ve stratejik davranışın doğal olarak seküler ahlak, seküler akıl ve seküler alan ile ilgili seçimlerden oluştuğunu belirten Metin Karabaşoğlu, müslümanın ise böyle bir ahlaka, akla ve alana inanmadığını ifade etti. Bir mü'minin, imanı gereği, hayatın her anını Allah'ın huzurunda, onun emir ve nehiylerinden sorumlu olarak, ibadet eder gibi yaşaması gerektiğini belirten Karabaşoğlu; böyle bir bakış açısına sahip olan normal bir müslümanın hayatında taktik ve stratejinin değil 'ihlasın' hakim olacağını dile getirdi. Batılılar için hayatın parçalara ayrılmış bir yapıya sahip olduğunu ve onların böylesi seküler-dinî ayrımları yapmalarının doğal olduğunu belirten Karabaşoğlu, bir müslümanın ise böyle bir ayrıma tevessül etmesinin itikadî ve amelî açıdan doğru olmayacağını sözlerine ekledi.

 

 

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...