Görmediğimiz Birşeye mi İman Ediyoruz?

 

Zübeyir Tercan ve Abdurreşid Şahin, Holografik Bakış'ta her hafta Risale metinlerinden hayatımıza uzanan analizlerde bulunuyorlar. Bu hafta da İkinci Söz'ün konuşulduğu programda Tercan ve Şahin, imanın tanımı ve neler içerdiği üzerine tefekkürlerde bulundular. İmanın salt bir kabulden veya dogmadan öte, bizzat şahidi olunan bir sürecin "Evet, böyledir!" şeklinde bir tasdikini içerdiğini belirten Şahin; insanın görüp tanıdığı fiilleri, "Bu fiil failsiz olamaz!" şeklinde bir akıl yürütmeyle bir faile bağladığını ve bu bağlanışı tasdik etme sürecinin imanı oluşturduğunu ifade etti.

Bu tesbite her gün yaşadığımız birkaç örnekle katılan Tercan; eve geldiğimizde açık bulduğumuz kapının, aldığımız bir yemek kokusunun veyahut da önceden öyle olmadığını ve üzerinde bir fiilin çalıştığını farkettiğimiz her olayın bize bir fail bilgisini ulaştırdığını, bunun da 'önceki hali tanımak' ve 'sonraki hali tanımak' arasında bir fiilin vuku bulduğunu anlamakla olduğunu belirtti. İki durum arasındaki farktan fiilin varlığını anlayan insanın ister istemez bir faili aradığını ve varlığını tasdik ettiğini belirten Tercan; bu yönüyle imanın tam da Bediüzzaman'ın İkinci Söz'de dediği gibi;"Diğer adam ise, mü'mindir. Cenâb-ı Hâlıkı tanır, tasdik eder..." cümlelerine karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Tüm Haberler

Tümü için tıklayın...